Choď na obsah Choď na menu
 


ŠPECIALIZOVANÁ TRIEDA

 

   Špecializovaná trieda vznikla v roku 2003 z potreby vzdelávať deti so zdravotným znevýhodnením predškolského veku cielene, v malých skupinkách a pod jednou strechou so zdravými deťmi a s tímom odborníkov.

   Deti v triede sú vekovo zmiešané. V tomto školskom roku máme 10 detí, ktoré navštevujú Triedu "Mravčeky". Deti dochádzajú denne.  Priestor v nich je rozdelený na pracovné a relaxačné zóny. Vybavené sú kvalitnými a podnetnými pomôckami. K dispozícií máme aj senzorickú miestnosť SNOEZELEN.

    Prispôsobujeme sa potrebám a záujmom každého dieťaťa. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikované učiteľky v oblasti predškolskej a špeciálnej pedagogiky v spolupráci s asistentkami pedagógov. Medzi ich silné stránky patrí porozumenie detskej duši, úprimný záujem o pokrok každého dieťaťa a pozitívna nálada.

V materskej škole prebieha hipoterapia  (terapia s koníkmi) a fyzioterapia.

Trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením sa špecializuje na:

  • Rozvíjanie sociálnych kompetencií detí hrovými činnosťami.
  • Cielený rozvoj sociálnych zručností a komunikačných schopností.
  • Korigovanie neadekvátneho správania detí.
  • Predchádzanie vytváraniu stereotypných prejavov správania.
  • Rozvíjanie ich individuálnych vedomostí, schopností a zručností v rámci ich možností a osobitostí pre ich praktický život.
  • Rozvoj motorického vývinu, sebaobslužných zručností, na rozvoj v stimulujúcom prostredí ako aj na rozvoj kvality zmyslového vývinu.
  • Kompenzáciu poškodených schopností.