Choď na obsah Choď na menu
 


Rehabilitácia v MŠ

Rehabilitácia a fyzioterapia ako súčasť materskej školy

   V rámci nadštandartných terapií poskytujeme v našej materskej škole cielenú fyzioterapiu a rehabilitačnú starostlivosť.

   Rehabilitačná starostlivosť prebieha komplexne v súlade s individuálnym vzdelávacím plánom, v spolupráci s dieťaťom a jeho zákonným zástupcom.

   Cieľom fyzioterapie je rozvíjať pohybovú aktivitu, pomáha zvyšovať fyzickú, ale i psychickú odolnosť, rozvíja funkcie dieťaťa, podporuje a učí sebestačnosti a sebaobslužným činnostiam. Pomáha zlepšiť fyzický, ale i psychický stav u rôznych ochorení detského veku ( detská mozgová obrna, Downov syndróm, rôzne deformity…) Pomáha predchádzať rôznym komplikáciám vychádzajúcim zo základnej diagnózy. Pomáha oddialiť plánované operácie, predchádzať kontraktúram, rôznym kĺbnym deformitám, deformitám kostí. Cieľom terapií je tiež zlepšiť svalovú silu, zväčšiť rozsah pohybu, natiahnuť skrátené svaly a svalové skupiny, posilniť oslabené svaly a svalové skupiny, zlepšiť stabilitu.

    Fyzioterapia tiež podporuje odvahu, prekonávanie prekážok a neistôt, posilňuje sebadôveru, zmysel pre zodpovednosť, spravodlivosť a poriadok. Fyzioterapia zlepšuje kvalitu života, pomáha zlepšiť rečový prejav, taktiež zlepšiť participáciu dieťaťa vo všetkých denných činnostiach, lepšie sa socializovať. Výrazne zlepšuje metabolické, obehové, tráviace, neurologické, vylučovacie pochody v tele. Zlepšuje imunitu a celkovú odolnosť organizmu.

   Využívame procedúry vodoliečebné, parafín, formy suchého tepla, klasické masáže, loptovú facilitáciu, techniky tak manuálne ako aj na neurofyziologickom základe.