Choď na obsah Choď na menu
 


VÍTAME VÁS NA STRÁNKACH NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY!

derti.jpg

Pozývame Vás na zápis detí

na školský rok 2022/23

do našej Materskej školy Stonožka,

ktorý prebieha od 1. do 31.5.2022.

TEŠÍME SA NA VŠETKÝCH!

 

 

vyzvapastelky.png

Viac k výzve nájdete na tomto odkaze:

https://drive.google.com/file/d/1ag97AOPXHy2ZzN5_45gLE9tExS2sGPiW/view

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

 

 

nasilie_banner_1170x100px_06_212.jpg

 

narodny-projekt-np-pop_informacna_tabula.jpg      Logo

 

                Zo všetkých akcií MŠ sú zhotovované obrazové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a Vášho práva namietať nájdete na našej webovej stránke v kolonke "Zverejňovanie dokumentov" - Ochrana osobných údajov - článok13.