Choď na obsah Choď na menu
 


     NOVÉ ORGANIZAČNÉ POKYNY

    Na základe uznesenia vlády č. 808 z 31. decembra 2020 je v čase

od 01.01.2021 do 24.01.2021 obmedzený voľný pohyb obyvateľov, 

ktorým sa má znížiť mobilita obyvateľstva a zabrániť tak šíreniu vírusového ochorenia COVID-19.

   Z uvedeného dôvodu sú prijímané opatrenia aj v materských školách,

najmä v nadchádzajúcom období od 04.01.2021 do 18.01.2021.

   V súlade s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a so súhlasom zriaďovateľa,

bude v tomto termíne prevádzka MŠ otvorená iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej

infraľtruktúre(zdravotníci, policajti, vojaci, hasiči, zamestnanci elektrární, plynární a pod.) 

a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu

(home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. 

   Termíny sa vzhľadom na situáciu môžu ešte zmeniť, informácie preto

sledujte na webovej stránke MŠ alebo na facebookovej stránke MŠ Stonožka.