Choď na obsah Choď na menu
 


Logopédia v MŠ

  Logopedická intervencia bude prebiehať od októbra do júna školského roku okrem dní štátnych sviatkov a školských prázdnin v priestoroch materskej školy pravidelne 1-krát týždenne, v trvaní 30minút. Logopédia bude realizovaná v malých skupinkách (spravidla 2 deti s rovnakou poruchou reči) so zameraním na nasledovné oblasti:

- rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov;

- vyvodzovanie, fixácia a automatizácia nesprávne tvorenej hlásky;

- rozvíjanie slovnej zásoby;

- tréning fonematického uvedomovania (rozvoj predčitateľských

  schopností dieťaťa, vďaka ktorým úspešnejšie zvládne v škole čítanie);

- výchovnými prostriedkami a metódami odstraňovať, prípadne zmierňovať

   vývinové a získané chyby  a poruchy reči

Pre zaradenie dieťaťa na logopedickú intervenciu je nevyhnutný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.