Choď na obsah Choď na menu
 


AKCIE ŠKOLY

 AKCIE MŠ na školský rok 2021/2022

September

"Slovenský deň kroja" - deň folkloristiky, celomestská

   oslava na námestí - oslava tradícií nášho ľudu.

"Európsky týždeň športu - S pohybom je život krajší“

  zdravší a aktívnejší životný štýl, športové aktivity na

  školskom dvore.

"Deň školského mlieka“ – pripomínať si dôležitosť

  mlieka v jedálničku detí a motivovať ich k jeho pitiu.

"Návšteva Mini ZOO" - poznávanie domácich

  a hospodárskych zvierat, podmienky ich chovu,

  environmentálna aktivita.

„Vítanie jesene“ – jesenná slávnosť pri ohníku, tvorivé

  dielničky jednotlivých tried, zemiaková hostina.

Október

"Predplavecká príprava" - deti staršej skupiny

  a špeciálnej triedy.

"Svetový deň výživy"- upozorniť na význam zdravej

  výživy, výstava ovocia a zeleniny, ovocná hostina.

"Hasiči a policajti"  - pozorovanie práce záchranných

  zložiek, spoznávanie náročnosti ich práce.

„Slávnosť pre starých rodičov“ – kultúrny program

  a pohostenie pre babky a dedkov.

"Hudobná rozprávka" v materskej škole - ľudová

  rozprávka, kde dobro víťazí nad zlom.

November

„Deň MŠ" - tvorivá dielňa, výroba makety MŠ, diskotéka

  a oslava.

December

 Mikuláš a čert“ – stretnutie s Mikulášom,  darčeky.

Vianočná besiedka“ – kultúrny program pre rodičov.

Vôňa Vianoc - vianočné zvyky a tradície v MŠ.

Január

"Veľká sánkovačka a bobovačka na Sirkáni"

„Ide pieseň dokola“ - deň spevu a tanca

"Fašiangy v MŠ" - karneval

Február

Trieda baví triedu“ – zábavné dopoludnie v MŠ plné

  hier, súťaží jednotlivých tried.

Marec

"Čoskoro budem žiakom" - návšteva ZŠ

"Moja najmilšia kniha“ – výstava obľúbených detských

  kníh v priestoroch MŠ

„Kniha moja priateľka“ - návšteva knižnice

"Vynášanie Moreny" - vítanie jari, ľudové zvyky

"Predplavecká príprava" - deti staršej a špeciálnej triedy

"Svetový deň Downovho syndrómu" - svetový deň

  povedomia o Downovom syndróme - oblečme si rozličné

  ponožky a vyjadrime spolupatričnosť s tými, ktorí to

  majú ťažšie ako my zdraví

"Svetový deň vody" - dôležitosť vody v našom živote,

  experimentovanie a bádanie

"Veľká noc v MŠ“  - sviatok jari so všetkými zvykmi a

  tradíciami

 Apríl

 

"Rozsvieť modrú" - Svetový deň povedomia o autizme -

  oblečme sa do modrej farby a vyjadrime spolupatričnosť

  s tými, ktorí to majú ťažšie ako my zdraví

Deň Zeme“– ochrana prírody, separovanie odpadu,

  návšteva VPS

"Výlet do prírody" – náučno-poznávací výlet do

  blízkeho okolia.

„Čo všetko už vieme“ – otvorená hodina predškolákov

  pre rodičov.

Máj

Majáles" - stavanie mája, ľudové zvyky a tradície.

Deň matiek" - kultúrny program pre mamky spojený s ochutnávkou zdravých  jedál v školskej jedálni.

"Spoločný výlet rodičov a detí"

Jún

"Deň detí v MŠ" - deň plný zábavy, skákací hrad,

  trampolína, súťažné aktivity a spoločné posedenie pri

  koláčiku."

"Letná športová olympiáda" - športové súťaže na

  školskom dvore, rozvoj pohybových schopností.

"60. výročie vzniku MŠ" - kultúrny program pre hostí,

  súčasných i bývalých zamestnancov.

„Deň rodiny“ – zábavné a športové popoludnie s rodičmi

  na školskom dvore, posedenie pri ohníku.

„Rozlúčka predškolákov“ – škôlkarská maturita,

  pasovanie za školákov.

  

Deti sa v našej škôlke oboznamujú aj so zdravotnou výchovou

v rámci projektu "EVIČKA NÁM OCHORELA" a s princípmi

zdravého životného štýlu v rámci projektu "ADAMKO HRAVO A ZDRAVO"

Vzdelávacie programy absolvujú deti raz mesačne.

 

 

Rubriky

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Príspevkov: 0