Choď na obsah Choď na menu
 


AKCIE ŠKOLY

 AKCIE MŠ na školský rok 2023/2024

September

"Slovenský deň kroja" - deň folkloristiky, celomestská

   oslava na námestí - oslava tradícií nášho ľudu.

"Ako mi to ide na bicykli?“ –  zdravší a aktívnejší životný štýl, športové aktivity na   školskom dvore.

„Vítanie jesene a piknik s rodičmi“ – jesenná slávnosť, spoločné stretnutie rodičov a detí na školskom dvore pri premietanía piknikovaní.

Október

"Chodíme správne a vzpriamene" - cvičenie na fit loptách s fyzioterapeutkou v rehabilitačnej miestnosti.

"Jesenné čarovanie" - výtvarné výtvory z jesenných plodov na školskom dvore a zemiaková hostina.

"Ujo Ľubo" - hudobno-zábavný pesničkový program

"Slávnosť pre starých rodičov" - kultúrny programa pohostenie pre babky a dedkov

"Svetový deň výživy -  týždeň zdravého varenia v školskej jedálni" - upozorniť na význam zdravej výživy - ovocná a zeleninová hostina, výstava ovocia a zeleniny vo vestibule MŠ

"Bolo raz jabĺčko krásne" - výstava ovocia a zeleniny vo vestibule MŠ, výber najkrajšieho jabĺčka.

November

"Hudobná rozprávka alebo divadelné predstavenie" v materskej škole - ľudová rozprávka, kde dobro víťazí nad zlom.

„Deň MŠ" - tvorivá dielňa, výroba makety MŠ, diskotéka

  a spoločná oslava.

December

 Mikuláš a čert“ – stretnutie a posedenie s Mikulášom,  darčeky, prekvapenia.

Vianočná besiedka“ – kultúrny program pre rodičov.

Vianočná štedrá večera - pečieme medovníčky  - vianočné zvyky a tradície v MŠ.

Január

"Veľká sánkovačka a bobovačka na Sirkáni"

"Fašiangy v MŠ" - karneval

Február

Zahrajme si divadlo - trieda baví triedu“ – zábavné dopoludnie pre deti v MŠ - zabaviť sa v tanci, speve, divadle, recítacií, hádankách a súťažiach pre kamarátov z iných tried

Marec

"Čoskoro budem žiakom" - návšteva ZŠ

"Moja najmilšia kniha“ – výstava obľúbených detských

  kníh v priestoroch MŠ

„Kniha moja priateľka“ - návšteva knižnice

"Vynášanie Moreny" - vítanie jari, ľudové zvyky

"Svetový deň Downovho syndrómu" - svetový deň povedomia o Downovom syndróme - oblečme si rozličné ponožky a vyjadrime spolupatričnosť s tými, ktorí to majú ťažšie ako my zdraví

"Svetový deň vody" - dôležitosť vody v našom živote, rôzne skupenstva vody

"Veľká noc v MŠ" - sviatok jari so všetkými zvykmji a tradíciami.

 Apríl

 

"Rozsvieť modrú" - Svetový deň povedomia o autizme -

  oblečme sa do modrej farby a vyjadrime spolupatričnosť

  s tými, ktorí to majú ťažšie ako my zdraví

Predplavecká príprava na plavárni" - deti staršej skupiny a špeciálnej triedy

Deň Zeme“– ochrana prírody, separovanie odpadu,

  návšteva VPS

"Spoločný výlet detí MŠ" – poznávanie histórie, kultúry,

  zvykov, poznávanie miestnej fauny a flóry.

„Čo všetko už vieme“ – otvorená hodina predškolákov

  pre rodičov, prednáška so psychológom z CPP.

Máj

Stavanie mája - Majáles" - ľudové zvyky a tradície.

"Hasiči a policajti, mestskí policajti, záchranári"  - pozorovanie práce záchranných   zložiek, spoznávanie náročnosti ich práce.

"Deň školského mlieka“ – pripomínať si dôležitosť

  mlieka v jedálničku detí a motivovať ich k jeho pitiu.

"Návšteva Mini ZOO" - poznávanie domácich

  a hospodárskych zvierat, podmienky ich chovu,

  environmentálna aktivita.

Deň matiek" - kultúrny program pre mamky spojený

s ochutnávkou zdravých  jedál v školskej jedálni.

"Spoločný výlet rodičov a detí" - výletná loď (Domaša,

Šírava), exkurzia do blízkeho okolia - poznávanie prírody a rekreačnej oblasti.

Jún

"Deň detí" - deň plný zábavy, skákací hrad,   trampolína, diskotéka, súťažné aktivity a spoločné posedenie pri  koláčiku."

"Letná športová olympiáda" - športové súťaže na

  školskom dvore, rozvoj pohybových schopností.

„Deň rodiny - záhradná párty“ – zábavné a športové popoludnie s rodičmi na školskom dvore, posedenie pri ohníku.

„Rozlúčka predškolákov - spanie predškolákov“ – škôlkarská maturita,   pasovanie za školákov.

  

Deti sa v našej škôlke oboznamujú aj so zdravotnou výchovou

v rámci projektu "EVIČKA NÁM OCHORELA" a s princípmi

zdravého životného štýlu v rámci projektu "ADAMKO HRAVO A ZDRAVO"

Vzdelávacie programy absolvujú deti raz mesačne.

 

 

Rubriky

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Príspevkov: 0