Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy

1. 9. 2023

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Petra Pastorková - predseda RŠ

Mgr. Lucia Petrišová

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

Katarína Miková

Zástupcovia rodičov:

Patrícia Ferčaková

Bc. Marek Kováč

Mgr. Mariana Aľušíková

Simona Gubiková

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Katarína Regulová

JUDr. Ján Pčola

MUDr. Miroslav Suchý

Peter Waldhauser

ŠTATÚT RADY ŠKOLY