Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy

12. 3. 2021

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Petra Jankajová - predseda RŠ

Mgr. Lucia Petrišová

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

Katarína Miková

Zástupcovia rodičov:

Ing. Svetlana Čopíková

Patrícia Ferčaková

Bc. Marek Kováč

Mgr. Mariana Aľušíková

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Katarína Regulová

Mgr. Ľubov Reháková

Peter Vološin

JUDr. Ján Pčola

ŠTATÚT RADY ŠKOLY