Choď na obsah Choď na menu
 


Kto sme

1. 9. 2023

Materská škola

  • nachádzajúca sa v zdravom, tichom prostredí na sídlisku 1 v Snine,
  • s veľkou záhradou plnou stromov, kríkov, vybavenou detským ihriskom v ktorom nechýbajú hojdačky, pieskoviská, preliezky, detské šmýkačky poskytujúce deťom veľa zábavy,
  • prednosťou našej školy je rodinná atmosféra – jeden pavilón a kvalitný edukačný program
  • blízka spolupráca s rodinou


V MŠ sú 4 triedy z toho 3 homogénne triedy pre bežné deti. V prevádzke je 1 špecializovaná heterogénna trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením. Z dlhodobého hľadiska sa škola profiluje na realizáciu integrovanej predprimárnej výchovy a vzdelávania pre deti s autizmom ale aj pre deti s iným zdravotným znevýhodnením. V rámci školy využívame formu integrovaných špecializovaných tried, v ktorých zabezpečujú odbornú starostlivosť špecializovaní odborní pedagógovia. 

 

V bežných triedach sa zameriavame na:

● spoznávanie ľudových zvykov a tradícií;

● rozvoj pohybu a zdravia;

● ochranu prírody.


Špecializované triedy sa orientujú na:

● rozvíjanie sociálnych kompetencií detí hravými činnosťami,

aplikovanie skupinových integrovaných hrových aktivít s bežnou populáciou,

● využívanie multistimulačnej metódy Snoezelen.