Choď na obsah Choď na menu
 


História školy

1. 9. 2023

História školy

    Brány našej Materskej školy Československej armády v Snine sa prvýkrát slávnostne otvorili v roku 1962. V meste Snina bola táto materská škola postavená ako prvá účelová budova pre najmenších obyvateľov sídliska I. - deti.
    V materskej škole boli v roku 1962 zriadené 3 triedy. Po rokoch materská škola prešla rôznymi zmenami. Menili sa zamestnanci, zriaďovali i rušili sa triedy. Dnes je Materská škola 5-triedna, je v právnej subjektivite, navštevujú ju deti od 2 - 6 rokov. V roku 2003 bola zriadená prvá špeciálna trieda pre deti so  zdravotným znevýhodnením.
    V histórii materskej školy síce bolo zmien neúrekom, no jej poslanie je vždy rovnaké, poskytovať deťom predškolského veku výchovu a vzdelávanie. Nech bola výchova orientovaná akýmkoľvek smerom, vždy mala a má jeden cieľ: dať deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, porozumenie, dať im dobré základy do budúceho života. Každodenné výchovno-vzdelávacie činnosti spestrujeme a dopĺňame kultúrno-spoločenskými a turisticko-športovými akciami.

     Svoju prácu robíme s láskou, preto je život v našej Materskej škole pestrý a rôznorodý. Kolektív našej Materskej školy sa usiluje láskavým prístupom rešpektovať individuálne záujmy detí. Prevádzka tried a práca s deťmi je náročná, najmä ak sa usilujeme neustále zveľaďovať budovu, zlepšovať materiálne podmienky, školský dvor i vybavenosť školy pomôckami a peknými hračkami.
     Všetko o nás z našej bohatej a rôznorodej činnosti si môžete pozrieť a prečítať v ďalších odsekoch.
Náš školský vzdelávací program sa volá ZVEDAVÁ STONOŽKA.