Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis detí do MŠ

ZÁPIS DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

derti.jpg

PONÚKAME:

- pestrý a podnetný program

- Školský vzdelávací program: "Zvedavá stonožka"

- 3 triedy pre deti od 2 do 6 rokov a pre deti s 

  odloženou školskou  dochádzkou

- 1 špeciálna trieda pre deti s mentálnym a telesným

   postihnutím (autizmus, Downov syndróm, DMO...) so 

   špecializovanými pedagógmi a odborným zamestnancom

   na rehabilitačné cvičenia a masáže

- bezbariérový vstup do MŠ, aj celé prízemie

- priestranné triedy, vynovený interiér

- priestranný a tiež vynovený školský dvor so zeleňou

- rehabilitačná miestnosť – cvičenie a masáže s 

   odborným zamestnancom

- logopedická starostlivosť priamo v MŠ

- predplavecká príprava na plavárni v Humennom

- 1x týždenne pohybové cvičenia v telocvični ZŠ

- detské edukačné programy - práca s počítačom,

  práca s interaktívnou tabuľou (v každej triede),

  hravá angličtina

- projekty zo zdravotnej a environmentálnej výchovy

- tradičné akcie školy, exkurzie a výlety aj s rodičmi

- Detské centrum pre mamičky s deťmi

  (každá streda od 9.00 do 11.00 hod.)

- prevádzková doba od 6.00 do 16.00 hod.

KONTAKT:

Tel.: 057/7623463

Mobil: 0911359 305

E-mail: mscsa@stonline.sk

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA:

Žiadosti o prijatie dieťaťa zasielajte mailom na mscsa@stonline.sk

bez potvrdenia od lekára.

Termín: od 30.4.2020 do 31.5.2020

Žiadosť: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Ak potrebujete viac informácií, zavolajte na 0911 359 306.

Všetko o našej materskej škole nájdete na našom webe.

Sledujte nás aj na FB: Mš Stonožka.