Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

Školský vzdelávací program
“ZVEDAVÁ STONOŽKA"
   stonozka-2.jpg
 S – melosť
  T –vorivosť
  O – dvážnosť
  N – adanosť
  O – dhodlanosť
  Ž – ivotaschopnosť
  K – amarátstvo
  A - ktívnosť

 

    Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania
Názov vzdelávacieho programu charakterizuje našu školu podľa vonkajšieho znaku našej školy – „Stonožka“ na budove školy, ale aj hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno-vzdelávaciu činnosť - zvedavosť dieťaťa a jeho túžbu dozvedať sa niečo nové. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme podporovať spolužitie rôznych skupín, realizovať multikultúrnu výchovu  – zdravé deti, deti so špeciálno-pedagogickými potrebami, ale aj deti so sociálne znevýhodneného prostredia, aby sme dosiahli optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň deti ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Aby mali pocit, že prežili šťastné detstvo, v ktorom nechýba istota a harmónia dodávajúca silu k zodpovednému zvládnutiu neskorších úloh.
 

Vlastné zameranie školy

Pri tvorbe názvu nášho ŠkVP  , "Zvedavá stonožka", sme vychádzali zo skutočnosti, že na fasáde budovy našejškoly je „Stonožka“, ktorá symbolicky predstavuje dieťa, ktoré je zvedavé,  rado spoznáva všetko nové a všetko čo sa okolo neho deje. Vychádzame z princípu, dať každému dieťaťu možnosť zažiť v materskej škole radosť, lásku, pochopenie, aby bolo šťastné, tvorivé, a tak mohlo vnímať krásu okolo seba. Vlastné zameranie školy vychádza z doterajšej praxe, možnosti a podmienok školy, záujmov a potrieb detí a je rozdelené do nasledujúcich oblastí:

Poznávame ľudové zvyky a tradície

Prostredníctvom regionálnej výchovy chceme deťom odovzdať múdrosť našich predkov a prebúdzať národnú hrdosť k histórií a tradíciám. Dodržiavaním tradičných akcií a aktivít ako sú (vianočné a veľkonočné sviatky, vynášanie Moreny, Fašiangy, stavanie mája, vítanie jesene, účasť na folklórnom festivale materských škôl) si pripomíname zvyky našich predkov, ktoré si po celé roky zachovali svoje čaro a jedinečnosť. Zároveň učiť poznávať historicky významné objekty mesta a okolia – kaštieľ (Snina, Humenné)

 

Pohyb a zdravie

Chceme viesť deti k zdravému životnému štýlu a usilovať sa o ich zdravý a bezpečný život,upevňovať a rozvíjať telesnú zdatnosť. Prioritu vidíme v aktivitách ako sú jarné a jesenné turistické a branné vychádzky, letná a zimná olympiáda (športové súťaže v rôznych disciplínach), predplavecká príprava na plavárni, zdravotné cvičenia a masáže v rehabilitačnej miestnosti, pohybový krúžok v spolupráci s CVČ a pravidelnou návštevou telocvične v ZŠ. Prostredníctvom Rodičovského združenia a rôznych grantov chceme rozširovať herné a pohybové prvky na školskom dvore a dopĺňať športové náčinie v interiéry.

 

Chránime prírodu

Materská škola je situovaná v okrajovej časti mesta a jej súčasťou je veľký školský dvor, ktorý je plný zelene. Tento stav je východiskom pre rozvíjanie poznatkov o prírodea láske k nej. Prostredníctvom zážitkového učenia (návšteva Mini Zoo, Jazdeckého dvora, Deň vody, EKO – Deň Zeme, pozorovanie živočíchov a denná starostlivosť o ne - zakukľovanie motýľov, kŕmenie a čistenie korytnačiek, návšteva triedičky odpadu, turistické vychádzky spojené s environmentálnymi prvkami) chceme poskytovať príležitosť poznávať prírodne javy, ekologicky myslieť a zodpovedne sa v prírode správať.

 

NÁZVY OBSAHOVÝCH CELKOV:

September: Stonožka nás víta a predstavuje sa

       U nás v materskej škole

       Cestička do škôlky

                     Ja a moja rodina 

       Máme plnú komoru – „kde rastie chlebík, mliečko, vajíčko“

Október:  Stonožka a čarovná jeseň

    Kôš plný ovocia a zeleniny

                  Prišla jeseň

    Les a jeho tajomstvá                                   

           Jeseň života – starí rodičia

          Čím budem, keď vyrastiem

November: U Stonožky rastieme zdravo a hravo

      Farby okolo nás

     Čo robí zo mňa človeka

     Predplavecká príprava na plavárni

                  Evička nám ochorela

      Ako sa zvieratá a vtáky pripravujú na zimu

December: Vianoce u Stonožky   

   Príde k nám Mikuláš 

   Čo si oblečiem

   Vianoce klopú na dvere

Január: Stonožka a zimná krajina

  Čaro zimy

Malí bádatelia

       Moje mesto - naša vlasť

 Malí umelci

Február: Stonožka na cestách

  Čím cestujeme

 Cesta do vesmíru 

 Cestujeme dňom

 Rozprávkový karneval

Marec: Stonožka a prebúdzajúca sa príroda

Z rozprávky do rozprávky

Moja kamarátka kniha

Jar k nám letí                                             

V ríši zvierat a ich mláďat

Apríl: Stonožka chráni planétu Zem

Sviatky jari - Veľká noc 

Babkina záhradka

Prekvapenia a poklady neživej prírody

Chránime prírodu

Škola volá

Máj: Stonožka objavuje zázraky života

Pozrime sa do ZOO

Mojej mamke z lásky

Na pršteky pozor daj!

Život na lúke

Ja a moja hračka

Jún: Hry, šport a zábava so Stonožkou

Hurá, máme sviatok

Voda a všetko okolo nej

Vitaj leto

Dovidenia, milá škôlka