Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

                                        Mgr. Petra Jankajová

                         Mgr. Lucia Petrišová

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov: Katarína Miková

Zástupcovia rodičov: Ing. Svetlana Čopíková

                                  Mgr. Michaela Vajdová

                                   Zuzana Naščáková

                                   Jana Maskaľová

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Katarína Regulová

                                                              Mgr. Ľubov Reháková

                                                               Peter Vološin

                                                               JUDr. Ján Pčola

Predseda: Mgr. Petra Jankajová

ŠTATÚT RADY ŠKOLY