Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Petra Jankajová

                                                                           Mgr. Lucia Petrišová

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov: Katarína Miková

Zástupcovia rodičov: Ing. Svetlana Čopíková

                                     Patrícia Ferčaková

                                     Bc. Marek Kováč

                                    Mgr. Mariana Aľušíková

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Katarína Regulová

                                                                  Mgr. Ľubov Reháková

                                                                   Peter Vološin

                                                                   JUDr. Ján Pčola

Predseda: Mgr. Petra Jankajová

Štatút rady školy