Choď na obsah Choď na menu
 


OZNAMY

ÚPRAVA POPLATKOV V MŠ

Od 01.01.2023 vstupuje do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 172/2022

mesta Snina o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina, na základe ktorého sa upravujú poplatky v materskej škole:

ČLÁNOK 2 – príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ:

· v mesiacoch september – jún 12,00 € mesačne na jedno dieťa;

·  v mesiacoch júl – august 20,00 € mesačne na jedno dieťa.

ČLÁNOK 6 ods. 1 a 2

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:

Finančný limit na nákup potravín – 2. finančné pásmo

Výška príspevku, ktoré uhrádza zákonný zástupca:

Desiata – 0,45€

Obed – 1,10 €

Olovrant – 0,35 €

Vecná réžia – 0,05 €

 Spolu – 1,95 € na deň.

 

 

Zo všetkých akcií MŠ sú zhotovované obrazové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašichosobných údajov a Vášho práva namietať nájdete na našej webovej stránke v kolonke "Zverejňovanie dokumentov" - Ochrana osobných údajov - článok13.