Choď na obsah Choď na menu
 


Snoezelen - multisenzorická miestnosť

12. 3. 2021

Pripravujeme špeciálnu učebňu Snoezelen, ktorá je určená hlavne deťom s diagnózou autizmus, pre deti so ŠVVP, ale budú ju môcť využívať i „zdravé“ deti.

Snoezelen svojou atmosférou je miestom, kde môžeme zabudnúť na všetko negatívne a nepríjemné a kde sa môžeme uvoľniť. Pokojná hudba a tlmené svetlo v miestnosti
umocňuje príjemnú atmosféru.
V multisenzorickom prostredí sa nachádzajú podnety pre všetky zmysly (zrak, sluch, čuch, hmat, chuť, vestibulárny systém, propriocepcia). Dôraz sa kladie na zážitkovú formu terapie. V miestnosti prebieha nácvik progresívnych pohybových schopností, jemnej a hrubej motoriky, pohybovej obratnosti, koordinácie tela, rozvoj rovnováhy, sociálnych interakcií.

Vybavenie špeciálnej miestnosti:

Bublinkový valec:  Ponúka viaczmyslový zážitok - meniace sa farby prinášajú vizuálne podnety, mierne vibrácie ponúkajú hmatové stimuly a jemný šum poskytuje dokonca i sluchové podnety.

Optické vlákna:  Sú zdrojom vizuálnej a taktilnej stimulácie a tiež sú vynikajúcou motiváciou k pohybu.

Projektory: Projektory slúžia na vyobrazenie abstraktnej alebo tematickej projekcie na steny miestnosti, strop alebo podlahu. Pôsobia upokojujúco a podporujú rozvoj predstavivosti.

Svetelné komponenty na dotvorenie príjemnej atmosféry:  Stropné svetlá, svetelné siete, svetelné kamienky, svetelné reťaze - vizuálne efekty.

Polohovacie vaky: Polohovacie vaky sú vynikajúcou možnosťou pre príjemné usadenie sa predovšetkým pohyblivých klientov.

Závesné kreslo:  Hojdacie pohyby podporujú rovnováhu, uvedomenie si svojho tela a rozvoj vnímania. Poskytujú pocit pohodlia a bezpečia.

CD s relaxačnou hudbou: zvuky z prírody pozitívny vplyv na psychiku dieťaťa.

Zrkadlo: znásobenie efektu obrazu - stimulácia zrakového vnímania.

Filozofia Snoezelen spočíva v citlivom, starostlivom a nedirektívnom prístupe v atmosfére bezpečia a istoty, ktorá je pre dieťa stimulujúca. Dôraz sa kladie na proces (uskutočňovanie terapeutických a hrových aktivít) a nie na výsledok. Zámerom pedagóga je pomáhať dieťaťu pri získavaní potešenia z uskutočňovaných aktivít. Špeciálnu miestnosť môžeme využívať pre relaxáciu, masáže, aromaterapiu, muzikoterapiu, terapiu hrou a reguláciu agresivity. Taktiež ako náplň voľnočasových – zmysluplných aktivít. Dieťa počas terapie prežíva najrôznejšie pocity, ako napr. šťastie, uspokojenie, podráždenie, údiv a pod.. Zároveň im umožňujeme voľnosť vlastného spoznávania a oboznamovania sa.