Choď na obsah Choď na menu
 


 Voľby do RADY ŠKOLY 

              Vážení  rodičia, 

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že

podľa § 25  zákona č. 596/2003 Z.

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,

27.03.2020 uplynulo funkčné obdobie

orgánu školskej samosprávy – Rady školy  pri Materskej škole,

Československej armády 1590 v Snina ( ďalej len škola).

 

Riaditeľka školy, na základe prislúchajúcej legislatívy,  

vyzýva všetkých rodičov školy k aktívnej účasti 

na voľbe  členov Rady školy.

Keďže tento rok je poznačený obmedzeniami

pri spoločných stretnutiach, prosíme Vás, aby ste písomne

vyjadrili svoj súhlas alebo nesúhlas s kandidatúrou

za člena Rady školy. Tlačivo Vám rozdajú p. učiteľky v triedach. 

                                                                    

Nasledujúci postup voľby členov do Rady školy za rodičov: 

 - Riaditeľka vyzbiera všetky tlačivá

   so súhlasným alebo nesúhlasným stanoviskom rodiča za kandidáta,

  - zostaví volebný lístok z kandidátov,

  - dňa 29.9.2020 prebehnú vo vestibule školy voľby – rodič po

  príchode do budovy dostane hlasovací lístok, na ňom označí        

  štyroch rodičov a vloží ho do hlasovacej urny.