Choď na obsah Choď na menu
 


AKCIE MŠ na školský rok 2020/2021

September

"Slovenský deň kroja" - deň folkloristiky, celomestská oslava na námestí - oslava tradícií nášho ľudu

"Európsky týždeň športu - S pohybom je život krajší“ – zdravší a aktívnejší životný štýl, športové aktivity na školskom dvore

"Deň školského mlieka“ – pripomínať si dôležitosť mlieka v jedálničku detí a motivovať ich k jeho pitiu

"Návšteva Mini ZOO" - poznávanie domácich a hospodárskych zvierat, podmienky ich chovu, environmentálna aktivita

Vítanie jesene“ – jesenná slávnosť pri ohníku, tvorivé dielničky jednotlivých tried, zemiaková hostina

Október

"Svetový deň výživy"- upozorniť na význam zdravej výživy, výstava ovocia a zeleniny, ovocná hostina

"Hasiči a policajti"  - pozorovanie práce záchranných zložiek, spoznávanie náročnosti ich práce

„Slávnosť pre starých rodičov“ – kultúrny program a pohostenie pre babky a dedkov

November

„Deň MŠ" - tvorivá dielňa, výroba makety MŠ, diskotéka a oslava

"Divadelné predstavenie v MŠ" - ľudová rozprávka, kde dobro víťazí nad zlom

December

 „Mikuláš a čertstretnutie s Mikulášom, darčeky

Vianočná besiedka“ kultúrny program pre rodičov

Vôňa Vianoc - vianočné zvyky a tradície v MŠ

 

Január

"Veľká sánkovačka a bobovačka na Sirkáni"

„Ide pieseň dokola“ - deň spevu a tanca

Február

"Fašiangy v MŠ" - karneval s Ujom Ľubom

Trieda baví triedu“ – zábavné dopoludnie v MŠ plné hier, súťaží jednotlivých tried

Marec

"Čoskoro budem žiakom" - návšteva ZŠ

"Moja najmilšia kniha – výstava obľúbených detských kníh v priestoroch MŠ

„Kniha moja priateľka“ - návšteva knižnice

"Vynášanie Moreny" - vítanie jari, ľudové zvyky

"Predplavecká príprava" - deti staršej a špeciálnej triedy

"Svetový deň Downovho syndrómu" - svetový deň povedomia o Downovom syndróme - oblečme si rozličné ponožky a vyjadrime spolupatričnosť s tými, ktorí to majú ťažšie ako my zdraví

"Svetový deň vody" - dôležitosť vody v našom živote, experimentovanie a bádanie

"Veľká noc v MŠ“  - sviatok jari so všetkými zvykmi a tradíciami

 Apríl

"Rozsvieť modrú" - Svetový deň povedomia o autizme - oblečme sa do modrej farby a vyjadrime spolupatričnosť s tými, ktorí to majú ťažšie ako my zdraví

Deň Zemeochrana prírody, separovanie odpadu, návšteva VPS

„Školský náučný chodník K Mergancovmu kameňu“ - pozorovanie jarnej prírody, zdolávanie prírodných prekážok, náučno poznávací, prírodnovedný a ochránarský chodník v obci Ulič

„Čo všetko už vieme“ – otvorená hodina predškolákov pre rodičov

Máj

Majáles" - stavanie mája, ľudové zvyky a tradície

 „Deň matiek" - kultúrny program pre mamky spojený s ochutnávkou zdravých  jedál v školskej jedálni

"Spoločný výlet rodičov a detí" – exkurzia do blízkeho okolia

Jún

"Deň detí v MŠ" - deň plný zábavy, skákací hrad, trampolína, súťažné aktivity a spoločné posedenie pri koláčiku."

"Letná športová olympiáda" - športové súťaže na školskom dvore, rozvoj pohybových schopností

„Deň rodinyzábavné a športové popoludnie s rodičmi na školskom dvore, posedenie pri ohníku

„Rozlúčka predškolákov“ – škôlkarská maturita, pasovanie za školákov

Deti sa v našej škôlke oboznamujú aj so zdravotnou výchovou v rámci projektu „EVIČKA NÁM OCHORELA“ a s princípmi zdravého životného štýlu v rámci projektu „ADAMKO HRAVO A ZDRAVO a "Dorotka a jej priatelia" (v spolupráci so SČK).Vzdelávacie programy absolvujú deti raz mesačne.